l

יום רביעי, 3 בנובמבר 2010

צבעי שמן - קריון_בצורות שונות


מתנה חמודה ביותר ביחד עם חוברת צביעה קטנה.

צבעים שנוח להחזיק בגלל הצורה שלהם. אפשר לעשות תחרות על גבי הדף ולראות מי משאיר סימנים אחריו...